ඔයාලා දන්නවා ඇති Android තුලදි Google Assistant ඉතාමත් පහසුවෙන් සහා ඉතාමත් කර්යක්ෂමව වැඩ කරනවා කියලා නමුත් iOS තුලදි එසේ කිරිමේ හැකියාවක් තිබුනේ නෑ. නමුත් පසුදා නිකුත් වු Google Assistant Update එකත් සමග Google සමාගම Siri Shortcut හරහා Google Assistant සම්බන්ද කිරිමට කටයුතු කරලා තියනවා.

මෙහිදි අපිට Siri Shortcut භාවිතා කරලා Google Assistant ගේ සහය අවශ්ය නම් අපි කරන්න ඔනි “Hey Siri, OK Google” යනුවෙන් පැවසිමය.

Apple පරිශිලකයෙක් විසින් තම twitter ගිනුමේ Google Assistant shortcuts add කරගන්නා ආකාරය පහත ආකාරයෙන් දක්වා තිබුනා.

ඉතින් ඔයාලටත් පුලුවන් දැන් මේ අලුත් Google Assistant පහසුකම ලබාගන්න.

ඔයාලට මේ Post එක වැදගත් උනා කියලා හිතනවා නම් අනිත් අයටත් මේ ගැන දැනගන්න Post එක Share කරන්න අමතක කරන්න එපා.

දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අපි TechTimes.LK ™.