ඔයාලා දන්නේ නැති Numbers වලින් Calls, Massages එන්නේ නැති වෙන්න imo Account එකක් හදමු.

ඔයාලා දන්නවා ඇති imo App එක නිසා හැමොටම වගේ ගොඩක් කරදරයි. මොකද එක Install කරපු ගමන් අපේ Contacts එකේ ඉන්න හැම කෙනෙක්ටම වගේ Massage එකක් යනවා ඔයා Imo App Install කරා කියලා. ඔයලා දැනටමත් imo use කරනවා නම් මේ ගැන දන්නවා ඇති. ඔයාගේ Number එක වෙන ඔයා අදුරන්නේ නැති කෙනෙක් ගාව තිබ්බත් මේ Massage එක ඒයාලටත් යනවා. මේ සිද්දිය ගොඩක් අයට හරි වදයක්. ඒ වගෙම නාදුනන Numbers වලින් එන Calls, Massages හැමොටම වදයක්. හරි අපි බලමු කොහොමද මේ unknown numbers වලින් එන calls, massages එන්නේ නැති වෙන්න එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා.

ඔයා Imo App එක දැනටමත් Install කරලා ඔයාගේ imo Account එක Delete කරන්න. අලුතෙන්ම imo App එක දාගන්න කෙනෙක් නම් Google Play Store එකෙන් imo App Download එක කර ගන්න.

imo Account එක Delete කරන විදිය,

settings -> imo account settings -> delete your imo account -> ඉට පස්සේ ඔයාගේ Number එක Type කරලා Account එක Verify කරන්න. -> ඉට පස්සේ Delete දෙන්න.

ඉට පස්සේ ඔයාලය මේ වගේ Screen එකක් එයි, 👇🏼

ඉට පස්සේ ඔයා App එක Close කරලා Phone එකේ Settings යන්න. ගියාම ඔයාලට බලාගන්න පුලුවන් Apps කියලා Option එකක් එකට ගිහින් App Permission වලට යන්න. එතනින් Contacts Select කරන්න. ඉට පස්සේ ඔයාලට පහලට යද්දි බලාගන්න පුලුවන් imo App එක. එකේ Contacts වලට දිලා තියන Permission Disable කරන්න.

 

App permission වලට යන්න, 👇🏼

මෙතනින් Contacts Select කරන්න, 👇🏼

ඉට පස්සේ imo App එක Contact Permistion වලින් Disable කරන්න, 👇🏼

 

දැන් ඔයාලට පෙනවා ඇති imo App එක Contacts වලින් Disable වෙලා තියනවා 👇🏼

 

අපි මෙතනදි කරේ imo App එකට ඔයාලගේ Phone එකේ තියන Contacts වලට Premission අයින් කරපු එක.

ඉට පස්සේ ඔයා Nomal විදියට ඔයාගේ imo Accout එක හදා ගන්න. හදා ගත්තට පස්සේ ඔයාලා බලන්න වෙනදා එක Massage එකක් වත් දැන් imo App එකෙන් එන්නේ නෑ. එවගෙම ඔයා Contacts වලට ගියම ඔයාගේ Contatcs මුකුත්ම පෙන්නන්නේ නෑ. ඔයාට Add Frends ගිහින් ඔයාට ඔන අයව Add කරගන්න පුලුවන්.

Add Friend එකෙන් ඔයාලට පුලුවන් imo Use කරන ඔයාලා දන්න අයව විතරක් කරගන්න. 👇🏼

 

ඔයාලට මේ Post එක වැදගත් උනා කියලා හිතනවා නම් අනිත් අයටත් මේ ගැන දැනගන්න Post එක Share කරන්න අමතක කරන්න එපා.