තාක්ෂණයට කැමති ඔබව techtimes.lk වෙත සාදරයෙන් පිලිගන්නවා !

කව්ද මේ Blackhat Hackers කියන්නේ…

Tech Times 0 Comments

අපි කවුරුත් facebook, Gmail වගේ ඒවා hack කරන්න try කරනවනේ… අපි ඉතින් ඔය මොකක් හරි සොෆ්ට්වෙයාර් කෑල්ලකින් හරි , වෙන කාගේ හරි පිහිටකින් වගේ තමයි hack කලොත් hack කරන්නේ… ඒකට…

Continue reading

මොනවද මේ DNS කියන්නේ….

Tech Times 0 Comments

DNS කියන්නේ Domain Name System කියන එකයි. මෙන්න මේ කියන DNS වලින් කරන්නේ, විවිධාකාරයේ වෙබ් අඩවි සහ Domain Names එනම් වසම් නාම කළමනාකරණය කිරීමයි. ඒ කිව්වේ මොකක්ද කියල ඉතාමත් සරල…

Continue reading

Siri මගින් Google Assistant භාවිතා කිරිමේ හැකියාව ලබා දෙයි.

Tech Times 0 Comments

ඔයාලා දන්නවා ඇති Android තුලදි Google Assistant ඉතාමත් පහසුවෙන් සහා ඉතාමත් කර්යක්ෂමව වැඩ කරනවා කියලා නමුත් iOS තුලදි එසේ කිරිමේ හැකියාවක් තිබුනේ නෑ. නමුත් පසුදා නිකුත් වු Google Assistant Update…

Continue reading
error: Content is protected !!