ගූගල්වල සැගවුණු රහස් දැනගමු.

අද ඔයාලට පොඩි ෆන් වැඩ ටිකක් ගෙනාවා. ඒ මොනවද කියලා දන්නවත් ඇති.
අපි කොයි වෙලාවෙත් ගූගල් භාවිතා කරව්වට ගූගල්වල සැග්විලා තියෙන දේවල් දැනගෙන හිට්යේ නැත්තේ. ඇත්තටම ගූගල්වල ගොඩාක් ෆන් වැඩ තියනවා. එහෙනම් වැඩිය කතා නැතුව අපි බලමුකෝ මොනවද ඒ කියලා.
මම පහත දාල තියෙන ඒවා ඒ විදියටම ගූගල්වල ටයිප් කරලා සර්ච් කරන්න .
 • do a barrel roll
 • is google down
 • zerg rush
 • tic tac toe
 • snake game
 • bubble level (mobile devices)
 • calculator
 • currency converter
 • my ip
 • weather “your city”
 • translation

කොහොමද වැඩේ හොද නම්, මේ Post එක අනිත් අයටත් බලන්න Share කරන්න.