අවුරුදු 14ක ලංකාවේ මල්ලි කෙනෙක් හදපු සුපිරිම Game එකක්.

Deep Attack යනු GameGuru ක්රීඩා එන්ජිම භාවිතයෙන් නිර්මාණය කරන ලද වින්ඩෝස් වේදිකාවේ 3d එකක්. ශ්රී ලංකාවේ සිට 14 හැවිරිදි රංගන ප්රභාත් මල්ලි තමයි මේ එක හදලා තියෙන්නේ. මෙම නිර්මානය නිම කිරිමට ඒ මල්ලිට මාස 6 ක් පමණ ගත වෙලා කියලා තමයි දැන ගන්න ලැබුනේ. මෙය ඔහුගේ නිර්මාණය කිරිමේ ආරම්භයක් පමණි.

ඇත්තටම මේ Game එකේ 3D Graphic සහා Story එක Map එක ගැන බැලුවොත් අවුරුදු 14ක මල්ලි කෙනෙක් හදපු මේ එක ඇත්තටම සුපිරි නිර්මාණයක්.

මේ වන විට මෙහි Full Game Version Release කරලා තියනවා. කොහොම උනත් මමත් ශිරි ලංකිකයෙක් හැටියට ආඩම්බර වෙනවා මේ වගේ Games ශිරි ලංකාවෙත් නිර්මානය විම පිලිබදව.

Deep Attack System Requirements

 

මේ ගැන වැඩි විස්තර දැන ගන්න ඔයාලට ramstudiosteam.com වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන්න පුලුවන්.