ඔයාලගේ Mobile Phone එක Use කරලා ලෙසියෙන්ම Whatsapp Stickers හදා ගමු.

ඔයාලට මතක ඇති මම මිට කලින් Post එකක් දැම්මා කොහොමද Whatsapp Sticker Update එක ඔයාලගේ Phone එකට දාගන්නේ කියලා. එක බැලුවේ නැත්තන් ඉස්සල්ලම එක බලලා ඔයාගේ Whatsapp එක Update කරගන්න.

මොකද මේ Stickers Support කරන්නේ ඒ Update එකට විතරයි. තාම මේ Update එක Whatsapp ආයතනය මගින් Officially Release කරලා නෑ එත් අපිට මේ Update එකේ Beta Version එක Download කරගන්න පුලුවන්.

තාම ඒ Update එක දාගත්තේ නැත්තන් පහල Click Here Button එක කරන්න. ඒ Post එක බලලා Whatsapp Update කරගන්න. 😎අපිට මේ වැඩේ කරන්න Apps 2ක් ඔන වෙනවා,

  1. Photos Crop කරන්න එකක්.
  2. Personal Stickers for Whatsapp කියන එක.

මම Photos Crop කරන්න Use කරන්නේ පහල තියන App එක. Play Store එකෙන් මේ App එක Free Download කරගන්න පුලුවන්. 👇🏽

අපි හදන Stickers Whatsapp එකට Upload කරන්න පහල තියන App එක Use කරන්න පුලුවන්. 👇🏽

ඉට පස්සේ ඉස්සල්ලම Photo එක Cut කරලා හදා ගන්න ඔනි. පහල තියන Step Follow කරන්න,

1st Step – ඔයාට ඔනි Photo එක Select කරලා Photo cut app එකට Import කරන්න. 👇🏽

2nd Step – ඔයාට පින්තුරයේ අවශ්ය කොටස පමනක් ඇතුලත් වෙන්න පින්තුරයේ අවශ්ය Area එක Select කර ගන්න.👇🏽

3rd Step – කරලා ඉවර උනාම CROP PHOTO එක ඔබන්න. ඉටපස්සේ photo එක save කරගන්න. 👇🏽

ඉටපස්සේ Personal Stickers for Whatsapp app එක open කරගන්න. කරාම ඔයාට පෙනවා ඇති ඔයා හදා ගත්ත photo එක එතන තියනවා. මේ අපි හදන Photos Whatsapp එකට Stickers විදියට Add කරගන්න ඔනි නම් එකපාර අඩුම Photos 3ක් වත් Add කරන්න ඔනි.

මෙතනදි අහනවා අපි හදලා තියන Photos Whatsapp එකට Add කරන්නද කියලා. ADD Button එක Press කරන්න. 👇🏽

ඔයා හදපු Photos Whatsapp එකට Add උනාම මෙන්න මේ විදියේ හරි ලකුණක් බලාගන්න පුලුවන්. 👇🏽

හරි දැන් වැඩේ කරලා ඉවරයි. දැන් Whatsapp එකට ගිහින් බලන්න ඔයා හදපු Photos Whatsapp එකේ Stickers විදියට බලාගන්න පුලුවන්. 👇🏽

කාට හරි ඒ Stickers Send කරලා බලන්න. 👇🏽

ඔයාලට සුබ අනාගතයක්!!! 🇱🇰 😜 😎

දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අපි TechTimes.LK ™ .

ලගදිම ලොකු වෙනසක් බලාපොරොත්තු වන්න 😎

ඔයාලට මේ Post එක වැදගත් උනා කියලා හිතනවා නම් අනිත් අයටත් මේ ගැන දැනගන්න Post එක Share කරන්න අමතක කරන්න එපා.