මෙම IOS 12.1 Update එක හරහා Apple සමාගම ප්‍රධාන වශයෙන් අලුත් Features 3ක් එකතු කිරිමට කටයුතු කරලා තියනවා.

Apple සමාගම විසින් ඔවුන්ගේ නවතම IOS 12.1 Update එක ඔක්තොම්බර් මස 30 වන දින සියලුම Apple Devices සදහා නිකුත් කරලා තියනවා. මෙම Update එක මගින් IOS 12 වල තිබෙන සියලුම Bugs ඉවත් කිටිමට මොවුන් කටයුතු කරලා තියනවා.

ඒ වගෙම මෙම අලුත් සන්ස්කරනයට Apple සමාගම විසින් අලුත් Features එකතු කිරිමට අමතක කර නැත.

Group FaceTime, Depth Control in Camera සහ iPhone හා iPad සඳහා නව emoji සඳහා 70 කට අධික සංඛ්යාවක්ද Apple සමාගම විසින් IOS 12.1 හරහා නිකුත් කර ඇත. FaceTime සදහා අලුත් Features එකතු කර ඇති අතර දැන් Group FaceTime සමඟ, පුද්ගලයන් 2 සිට 32 දක්වා එකවර Group Video Chat කිරිමේ හැකියාව හරහා ලබා දි ඇත. iPhone XS, iPhone XS Max, and iPhone XR සදහා Depth Control in real-time preview සහා Dual SIM support පහසුකමද IOS 12.1 මගින් සලසා තිබෙනවා.

Group FaceTime

IOS 12.1 සමඟ FaceTime වඩා පහසු සහ සරල වන අතර, තවත් පුද්ගලයෙකු එකතු කිරීම සඳහා සරල ක්‍රම සමඟ ක්රියාකාරී FaceTime ඇමතුමකට සම්බන්ධ වීම, Messages පනිවිඩ සදහා ස්ටිකර් එකතු කිරීම, Animoji or Memoji එකවර භාවිතා කිරිමේ හැකියාව IOS 12.1 මගින් ලබා දි ඇත.

මේ සදහා තවත් අලුත් Features එකතු කිරිමට Apple සමාගම කටයුතු කර ඇත.

  • Automatic detection of active speakers
  • Ringless notification
  • Messages integration
  • Private FaceTime

New Emoji

නව Emoji 70 කට වඩා වැඩි ප්රමාණයක් iPhone සහ iPad වලට iOS 12.1 සමග එකතු කර ඇත. රතු හිසකෙස්, අළු හිසකෙස් සහ හැඩැති හිසකෙස් ඇති නව චරිත, හිසකෙස් සඳහා නව Emoji, Smiley faces සහා සතුන්ගේ Emoji, ක්රීඩා සහ ආහාර නියෝජනය කිරීම සඳහා අමතර Emoji ආදිය ඇතුළත් වේ. Apple Sofware Update මගින් Apple Watch සහා Mac සදහා නව Emoji ද ලබා ගත හැකිය.

මේ පිලිබදව වැඩිදුර තොරතුරු දැන ගැනිමට අවශ්ය නම් Apple News Room  භාවිතා කල හැක.

ඔයාලට මේ Post එක වැදගත් උනා කියලා හිතනවා නම් අනිත් අයටත් මේ ගැන දැනගන්න Post එක Share කරන්න අමතක කරන්න එපා.